Understandably, then, this is not a fake watches for you. Some of you will criticize the HEV at 10 o’clock or the date window.

Darüber hinaus hat die Website des Omega-Replika-Uhrengeschäfts rolex replica für die Herstellung des Zifferblatts 18-karätiges SednaÔ-Gold verwendet, das mit „Au750“ als Referenz auf das Material versehen ist.

หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Green Building นะครับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหลาย สำหรับผู้อ่านที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการก็อย่าเพิ่งปิดหนีนะครับ เพราะ อาคารเขียว หรือ Green Building เนี่ย เป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโลกของเราอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคด้วยเช่นกันที่ต้องใส่ใจต้นทางของสินค้าที่เราบริโภค ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากพอหรือไม่ 

 

ก่อนอื่นต้องขอแนะนำให้รู้จักกันก่อนว่า Green Building คือ อาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle) ของตัวอาคาร ว่ากันง่ายๆก็คือการสร้างความสะดวกสบายให้มนุษย์โดยรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนั่นเองครับ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้ใช้งาน ที่อาศัยสิ่งปลูกสร้างนั้นๆอีกด้วย ซึ่งการจะวัดความ “เขียว” ของอาคารนั้นจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานหลายตัว ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของประเทศนั้นๆ แต่สำหรับมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ LEED –  Leadership in Energy and Environmental Design ที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาจะพิจารณาจาก 7 หมวดหลักดังนี้

  1. สถานที่ตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Site)
  2. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency)
  3. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
  4. วัสดุและทรัพยากร (Material and Resources)
  5. คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
  6. นวัตกรรมในการออกแบบ(Innovation in Design)
  7. ความสำคัญเร่งด่วนของภูมิภาค (Regional priority)

 

 

พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการเป็นอาคารเขียวนั้นส่งผลดีต่อโลกอย่างไร สำหรับผู้ประกอบการแล้ว นอกจากผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ และผลประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายระหว่างใช้อาคารลดลง เช่น ค่าพลังงาน ค่าน้ำ, ได้ค่าเช่าสูงขึ้น เพราะอาคารคุณภาพดีกว่า เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึง มีการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การลดภาษีโรงเรือน 

อย่างไรก็ดี อาคารเขียวนั้นมีมาตรฐานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดมากมาย หนึ่งในนั้นคือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง หลอดไฟ หัวจ่ายน้ำ และโดยเฉพาะ “พื้น” เนื่องจากถือเป็นวัสดุที่จะถูกใช้ในปริมาณมาก บางอาคารใช้พื้นวัสดุเดียวกันทั้งหมด ทำให้วัสดุที่คุณจะเลือกนำมาปูพื้นนั้นสำคัญ จะต้องไม่มีสารพิษต่อผู้ใช้ สารพิษในการผลิต รวมถึงสารพิษที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการย่อยสลาย ซึ่งล้วนแต่ต้องได้รับการรับรองตามมาตราฐานทั้งสิ้น

ซึ่งในปัจจุบันเองก็มีสินค้ามากมายที่ได้รับใบรับรอง และ Silikal ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน เพราะพื้นของ Silikal ไม่มีการปล่อยสารระเหย VOCs ที่ทำลายระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ หากคุณกำลังมองหาพื้นเรซิ่นที่มีคุณภาพอยู่ เราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณครับ