silikal Mma
waterproofing systems

;

ระบบพื้นกันน้ำ

รวดเร็ว fast

พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง

ความยืดหยุ่น
flexible

เนื่องจากพื้นกันน้ำของ Silikal นั้น มีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้สามารถแก้ปัญหาในจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น วงกบประตูหรือจุดที่ใช้วัสดุแตกต่างกัน นอกจากนั้นพื้นที่มีความยืดหยุ่นสูงของ Silikal ยังมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เลวร้ายได้

คงทน durable

น้ำ น้ำค้าง การขัดถู และแสงยูวี ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อพื้นกันน้ำทั้งสิ้น ดั้งนั้นเราจึงให้
ผู้เชี่ยวชาญของ Silikal วิจัย ค้นคว้า จนได้เป็นพื้นกันน้ำที่มีอายุการใช้งานอย่างยาวนาน

รวดเร็ว fast

พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง

ความยืดหยุ่น
flexible

เนื่องจากพื้นกันน้ำของ Silikal นั้น มีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้สามารถแก้ปัญหาในจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น วงกบประตูหรือจุดที่ใช้วัสดุแตกต่างกัน นอกจากนั้นพื้นที่มีความยืดหยุ่นสูงของ Silikal ยังมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เลวร้ายได้

คงทน
durable

น้ำ น้ำค้าง การขัดถู และแสงยูวี ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อพื้นกันน้ำทั้งสิ้น ดั้งนั้นเราจึงให้้ผู้เชี่ยวชาญของ Silikal วิจัย ค้นคว้า จนได้เป็นพื้นกันน้ำที่มีอายุการใช้งานอย่างยาวนาน

ความจริงที่น่าสนใจของพื้น

MMA waterproofing systems

ความจริงที่น่าสนใจของพื้น MMA waterproofing systems

เรียบเนียน

การติดตั้งอย่างเรียบเนียน
ไร้รอยต่อหรือจุดเชื่อมกาว

ผสมผสานได้ดี

สามารถผสมผสานเข้ากับรูปทรงต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีปัญหา

ติดตั้งรวดเร็ว

พร้อมใช้งานในระยะเวลาอันรวดเร็ว
แม้ทำการติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ

เรียบเนียน

การติดตั้งอย่างเรียบเนียน
ไร้รอยต่อหรือจุดเชื่อมกาว

ผสมผสานได้ดี

สามารถผสมผสานเข้ากับรูปทรงต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีปัญหา

ติดตั้งรวดเร็ว

พร้อมใช้งานในระยะเวลาอันรวดเร็ว
แม้ทำการติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ

การใช้งาน

silikal Systems

© Copyright – www.silikalthailand.com Silikal Construction Chemicals (Thailand) จำหน่ายพื้น & รับทำพื้น จำหน่ายพื้น