silikal
Mma mortar systems

;

พื้นแบบต่างๆ ของ mortar

พื้นแบบต่างๆ ของ mortar

ง่ายต่อการติดตั้ง
easier

เรซิ่นที่ใช้สำหรับงานปูพื้นมีส่วนผสมแค่เพียง 2 ชนิดเท่านั้น
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องง่ายในงานติดตั้ง

รวดเร็ว faster

การซ่อมแซมพื้นปูน ส่วนมากใช้เวลานานมาก แต่พื้นของ Silikal นั้น
ใช้เวลาเพียงแค่ 60 นาที

แข็งแรง strong

เรซิ่นที่ใช้สำหรับงานปูพื้นของ Silikal มีความแข็งแรงถึง 105 N/mm2
จึงมีแรงต้านทานที่สูงมาก

ง่ายต่อการติดตั้ง
easier

เรซิ่นที่ใช้สำหรับงานปูพื้นมีส่วนผสมแค่เพียง 2 ชนิดเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องง่ายในงานติดตั้ง

รวดเร็ว faster

การซ่อมแซมพื้นปูน ส่วนมากใช้เวลานานมาก แต่พื้นของ Silikal นั้น ใช้เวลาเพียงแค่ 60 นาที

แข็งแรง
strong

เรซิ่นที่ใช้สำหรับงานปูพื้นของ Silikal มีความแข็งแรงถึง 105 N/mm2 จึงมีแรงต้านทานที่สูงมาก

ความจริงที่น่าสนใจของพื้น

MMA mortar systems

ความจริงที่น่าสนใจของพื้น MMA mortar systems

ป้องกันการรั่วซึม

ของเหลวทุกชนิด
ไม่สามารถซึมผ่านได้

การหดตัว

มีอัตราการหดตัวที่ต่ำมาก

มีฉนวนกันความร้อน

มีคุณสมบัติของฉนวนกัน
ไฟฟ้าระดับสูง

ทนทานในอุณหภูมิต่ำ

ใช้งานได้แม้อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส และยังสามารถเพิ่มได้ถึง -25 องศาเซลเซียส (แบบเกรดพิเศษ)

มีความต้านทานสูง

ทนทานต่อสารเคมี สภาพอากาศ
การหลอมละลายของน้ำแข็ง
และการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม

ป้องกันการรั่วซึม

ของเหลวทุกชนิด
ไม่สามารถซึมผ่านได้

การหดตัว

มีอัตราการหดตัวที่ต่ำมาก

มีฉนวนกันความร้อน

มีคุณสมบัติของฉนวนกัน
ไฟฟ้าระดับสูง

ทนทานในอุณหภูมิต่ำ

ใช้งานได้แม้อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส และยังสามารถเพิ่มได้ถึง -25 องศาเซลเซียส (แบบเกรดพิเศษ)

มีความต้านทานสูง

ทนทานต่อสารเคมี สภาพอากาศ
การหลอมละลายของน้ำแข็ง
และการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม

การใช้งาน

© Copyright – www.silikalthailand.com Silikal Construction Chemicals (Thailand) จำหน่ายพื้น & รับทำพื้น จำหน่ายพื้น