คุณสมบัติพื้นเรซิ่น MMA ของ Silikal ที่เหมาะกับพื้น “ห้องเย็น”

คุณสมบัติพื้นเรซิ่น MMA ของ Silikal ที่เหมาะกับพื้น “ห้องเย็น”

  พื้น “ห้องเย็น” เชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารคงหนีไม่พ้น ‘ห้องเย็น’ เป็นแน่ เพราะคุณสมบัติของห้องเย็นนั้น คือการช่วยถนอมอาหารให้ไม่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารโดยตรง หรือแม้แต่อุตสหกรรมที่ต้องทำการขนส่งอาหารผ่านไปอีกที่หนึ่ง...