การออกแบบห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ

การออกแบบห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ

  ในฐานะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ญาติผู้ใหญ่ของเราที่แก่ตัวลงทุกวัน การเดินเหินอาจจะไม่กระฉับกระเฉงแบบแต่ก่อน เจอพื้นต่างระดับก็ต้องระวัง เกิดก้าวพลาด ล้มลงไป ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแบบวัยหนุ่มสาวแล้ว...