การดูแลรักษาพื้น MMA ควรทำอย่างไรบ้าง

การดูแลรักษาพื้น MMA ควรทำอย่างไรบ้าง

    การทำความสะอาดก่อนใช้งานครั้งแรก ในการทำความสะอาดครั้งแรก ควรใช้น้ำยาที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง ทำความสะอาดให้ทั่วพื้นที่ หรือหากคุณต้องการก็สามารถลงวัสดุเคลือบเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ...