Silikal Thailand

Silikal Thailand

Silikal เป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้พัฒนาเรซินชนิดต่างๆ เช่น เมธิลเมทาคริเลต (MMA) อีพ็อกซี่ (Epoxy) และโพลียูรีเทน (Polyurethane)