วิธีการติดตั้งพื้น MMA ด้วยมาตรฐานของ Silikal

วิธีการติดตั้งพื้น MMA ด้วยมาตรฐานของ Silikal

  1. เตรียมพื้นผิวโดยการทำความสะอาดเบื้องต้น และตรวจเช็คบริเวณที่ต้องซ่อมแซม   2. ซ่อมแซมพื้นผิวที่ไม่เรียบ ที่ Silikal เราใช้เทคนิค Mortar ในการปิดรู หรือ ซ่อมแซมต่างๆ ซึ่งเทคนิค Mortar นี้มีความแข็งแรงมากกว่าคอนกรีตถึง 50 เท่าเลยทีเดียว   3.ลง Primer...