สถานบริการด้านสุขภาพ Health Care

สถานบริการด้านสุขภาพ Health Care

การออกแบบพื้นในโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลต่างๆ ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี นอกจากนั้นผู้ออกแบบพื้นยังต้องคำนึงถึงผู้ป่วยในสถานพยาบาล เพราะพื้นมีส่วนสำคัญต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ดังที่กล่าวมาข้างต้น “พื้นของSilikalนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ครบทั้งหมด

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)