อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
Fish and Seafood Industry

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
Fish and Seafood Industry

สุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสองปัจจัยที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ และแน่นอนถ้าพูดถึงสองปัจจัยข้างต้น พื้นผิวที่ราบเรียบของ Silikal นั้นสามารถคลอบคลุมปัจจัยเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากด้านสุขภาพและความปลอดภัยแล้ว ความชื้น เกลือ แร่ และกรดด่างต่างๆ ก็ไม่มีผลกระทบต่อ “พื้นของ Silikalแม้แต่เล็กน้อย

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)