ห้องเย็น / ห้องแช่แข็ง
Cold Storage Room / Freezer

ห้องเย็น / ห้องแช่แข็ง
Cold Storage Room / Freezer

หากมีความต้องการพื้นที่ไร้รอยต่อและให้ความทนทานสูงในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำ วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ คือใช้ “พื้นของ Silikal” พื้นของ Silikal นั้นสามารถทนความเย็นได้ถึง -25 องศาเซลเซียส เนื่องจากพื้นของ Silikal มีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้พื้นไม่เกิดรอยแตกร้าว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเข้าออกของห้องเย็น

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)