Silikal เป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้พัฒนาเรซินชนิดต่างๆ เช่น เมธิลเมทาคริเลต (MMA) อีพ็อกซี่ (Epoxy) และโพลียูรีเทน (Polyurethane) ที่ใช้สำหรับงานปูพื้น เคลือบพื้นและการป้องกันอาคารต่างๆ มานานกว่า 60 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Mainhausen ประเทศเยอรมนี

สำหรับ Silikal Construction Chemicals (Thailand) นั้น ได้รับการแต่งตั้งจาก Silikal เยอรมนี ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย

Silikal เป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้พัฒนาเรซินชนิดต่างๆ เช่น เมธิลเมทาคริเลต (MMA) อีพ็อกซี่ (Epoxy) และโพลียูรีเทน (Polyurethane) ที่ใช้สำหรับงานปูพื้น เคลือบพื้นและการป้องกันอาคารต่างๆ มานานกว่า 60 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Mainhausen ประเทศเยอรมนี

สำหรับ Silikal Construction Chemicals (Thailand) นั้น ได้รับการแต่งตั้งจาก Silikal เยอรมนี ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)