โรงพยาบาลสัตว์ Veterinary

โรงพยาบาลสัตว์ Veterinary

เมื่อพูดถึงพื้นของโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสัตว์ สิ่งที่มาก่อนนั้นย่อมต้องเกี่ยวข้องกับความสะอาด และปราศ
จากเชื้อโรค ด้วยระบบ “พื้นของ Silikal” นั้น ปัญหาเหล่านี้ง่ายที่จะจัดการอย่างมาก พื้นผิวที่เรียบไร้รอยต่อและถูกสุขลักษณะ ทำให้ทำความสะอาดได้โดยง่ายเมื่อมีการใช้งาน พร้อมกับมีความทนทานต่อรอยขีดขวนจากกรงเล็บ กรดสารทิงเจอร์ เลือด และปัสสาวะ อีกทั้งสามารถเสริมการกันลื่นไถลได้อีกด้วย

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)