ห้องล็อกเกอร์ ห้องแต่งตัว ห้องอาบน้ำ และห้องซักผ้า
Locker / Changing / Shower /
Laundry Room

ห้องล็อกเกอร์ ห้องแต่งตัว ห้องอาบน้ำ และห้องซักผ้า
Locker / Changing / Shower /
Laundry Room

ไม่ว่าจะเป็นห้องล็อกเกอร์ ห้องแต่งตัว ห้องอาบน้ำ หรือห้องซักผ้า พื้นที่เหล่านี้ล้วนมีการใช้งานในปริมาณมาก เช่น การติดตั้งเครื่องจักรหรือสิ่งของเครื่องใช้ รวมไปถึงการสัญจรของผู้ใช้บริการ และแน่นอนว่าพื้นที่เหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาความชื้นสูง และการสัมผัสสารเคมีหลากหลายชนิดโดยเฉพาะพื้นที่ซักผ้า อีกทั้งพื้นห้องแต่งตัวและห้องอาบน้ำที่สามารถเดินเท้าเปล่าได้และไม่ลื่นในขณะเดียวกัน “พื้นของ Silikalสามารถทำได้ทั้งหมด

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)