โรงจอดรถ Car Park / Garage

โรงจอดรถ Car Park / Garage

พื้นที่มีการสัมผัสกับรถยนต์โดยตรง จำเป็นต้องมีความทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง กรด และสารเคมีต่างๆ นอกจากนี้แล้วพื้นในโรงจอดรถจำเป็นต้องมีความสามารถในการป้องกันการลื่นไถลได้เป็นอย่างดีด้วย อีกทั้งจะต้องไม่เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือสีซีดลง เมื่อเผชิญกับรังสี UV และฝน ดังที่กล่าวมาข้างต้น “พื้นของ Silikalสามารถจัดการกับทุกปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)