โรงงานผลิตเครื่องดื่ม Beverage Industry

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม Beverage Industry

กิจวัตรประจำวันของผู้ผลิตเครื่องดื่มในทุกวันๆ นั้น อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ ความเครียดในการผลิตหรือแม้กระทั่งสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องจักรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นโรงงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของโรงงานผลิต การกระแทกหรือการตกหล่นของขวดหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต การลากสิ่งของบนพื้น รวมไปถึงเชื้อโรคและคราบสกปรกต่างๆ  ล้วนแต่สร้างความเสียหายให้กับพื้นโรงงานทั้งสิ้น ทางผู้ผลิตหวังว่าพื้นจะยังคงสภาพเดิมเหมือนกับวันแรกที่ติดตั้ง ปัญหาทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้ง “พื้นของ Silikal

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)