สนามบินและโรงเก็บเครื่องบิน
Airport and Hangar

สนามบินและโรงเก็บเครื่องบิน
Airport and Hangar

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการปูพื้นในโรงเก็บเครื่องบินนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก การเคลือบพื้นในอุตสาหกรรมประเภทนี้ จำเป็นต้องใช้พื้นที่มีความทนทานสูงต่อสารเคมีที่ได้รับจากเครื่องบิน เช่น คราบน้ำมัน และจะต้องมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเครื่องบินได้ดี นอกจากนี้พื้นในโรงเก็บเครื่องบินนั้น ต้องกันน้ำและไม่เกิดการรั่วซึม เนื่องจากบางสถานการณ์เครื่องบินเข้ามาโรงเก็บในสภาพเปียกชื้นหรือมีการทำความสะอาดเครื่องบินภายในอาคาร ดังนั้นพื้นในโรงเก็บเครื่องบินจำเป็นต้องมีความเรียบและมีความทนทานสูงต่อการใช้งาน ซึ่งที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น “พื้นของ Silikal” สามารถทำได้ทั้งหมด!

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)