สิ่งที่สำคัญที่สุดของร้านเบเกอรี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกเสียจาก “เตาอบ” การทำร้านเบเกอรี่นั้น จำเป็นที่ต้องใช้เตาอบตลอดเวลา เตาอบโดยส่วนมากจะมีขนาดใหญ่และให้ความร้อนสูงในขณะทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการสึกหรอของพื้น แต่ปัญหาเหล่านี้จะสามารถป้องกันได้ด้วย “พื้นของ Silikal”

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)